PRIVACYVERKLARING SCHADEFORMULIER

Identiteit

Deze privacy policy wordt gebruikt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Forma Damnum B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69454698 voor de website en de Schadeformulier app.

Ons adres:
Van Diemenstraat 224
1013CP Amsterdam

Ons e-mailadres:
info@schadeformulier.nl

Schadeformulier app is het bekende Europees Schadeformulier maar dan in app-vorm, waarmee u digitaal gemakkelijk en snel verkeerschade kunt afhandelen. Bij verkeerschade vult u in de app het Schadeformulier in. Nadat u de verplichte velden correct hebt ingevuld, krijgt u en eventuele betrokken partij bij de schade het ingevulde formulier als PDF per mail toegestuurd.

Algemeen

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Uw rechten

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

U heeft ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming de volgende rechten:

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen zullen wij dat verzoek aan u doorsturen aan de (logopedie)praktijk waar u aan verbonden bent of waar u cliënt bent. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat je kennis hebt genomen van de laatste versie.

SCHADEFORMULIER APP

Persoonsgegevens

Bij gebruik van de Schadeformulier app worden er (persoons)gegevens door u ingevuld en door ons verwerkt met het doel om door uzelf (verkeers)schade te kunnen melden bij de verzekeringsmaatschappij en de schademelding verder af te handelen. Het gaat dan om (persoons)gegevens die nodig zijn voor het adequaat kunnen afhandelen van schademelding. Wij verwerken in de eerste plaats NAWTE (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) van u als bestuurder en (eventueel) andere betrokken partij, maar ook kentekennummers, rijbewijsnummers, verzekeringsgegevens. Daarnaast verwerken wij ook gegevens die betrekking hebben op de schade, zoals: datum en plaats van het ongeval, namen en adressen van getuigen en gewonden, zaak- en personenschade, type voertuig.

Wij verwerken verder ook technische informatie welke nodig is voor de werking van de Schadeformulier app, zoals bijvoorbeeld IP-adressen die in de logs van de webservers worden opgeslagen waarmee de Schadeformulier app contact maakt. De hiervoor bedoelde informatie wordt periodiek door ons geautomatiseerd verwijderd.

Doeleinden en rechtsgrond

Uw (persoons)gegevens worden via de Schadeformulier app verwerkt met het doel om snel en gemakkelijk uw schade af te handelen. Wij verwerken dus uw persoonsgegevens in de eerste plaats om uitvoering te geven aan de gebruikersovereenkomst die u met ons hebt gesloten bij de installatie van de Schadeformulier app. De wettelijke grondslag voor ons is uitvoering geven aan de gebruikersovereenkomst voor de app.
Wij wijzen u erop dat de betrokken verzekeringsmaatschappijen eigen doeleinden en wettelijke grondslagen hebben voor het verwerken van de gegevens. Wij adviseren u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, als u wilt weten voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen zij uw persoonsgegevens verwerken.

Anoniem statisch onderzoek

De (persoons)gegevens die wij van u verwerken kunnen door onszelf of door derden geanonimiseerd gebruiken voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek. Wij proberen hiermee de kennis over verkeersongevallen te vergroten. Omdat de gegevens voor statische en wetenschappelijk doeleinden pas worden gebruikt nadat ze geanonimiseerd zijn, zijn de gegevens niet te herleiden tot u als individu.

Beveiliging

Wij spannen ons in om het Schadeformulier app te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid de apparatuur, zoals uw mobiele telefoon of tablet, waarmee u van het Schadeformulier app gebruik maakt te beveiligen.

Verstrekking derden

Naast dat u als melder van de schade de gegevens tot u beschikking krijgt, kan het ook zo zijn dat een eventuele betrokken partij bij het ongeval tevens het ingevulde Schadeformulier per mail toegestuurd. Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider, app-ontwikkelaar. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Bewaartermijn

Wij bewaren en/of verwerken uw gegevens voor een duur van 4 maanden. Deze termijn is bedoeld u als gebruiker de mogelijkheid te geven om tot 4 maanden na invullen van het schadeformulier de gegevens te raadplegen. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd opdat ze niet meer tot een persoon te herleiden zijn.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

COOKIEVERKLARING

Identiteit

Deze cookieverklaring wordt gebruikt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Forma Damnum B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69454698 voor de website en de Schadeformulier app.

Ons adres:
Van Diemenstraat 224
1013CP Amsterdam

Ons e-mailadres:
info@schadeformulier.nl

Algemeen

Op de website en binnen de Schadeformulier app maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van de website en de Schadeformulier app wordt meegestuurd en door uw browser of uw apparaat waarmee u onze website en de Schadeformulier app gebruikt wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring lichten wij toe wat dit voor u betekent.

Toestemming

Voor functionele cookies (zie verder) en voor cookies van Analytics cookies (zie verder) vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies vragen wij u toestemming om deze te plaatsen alvorens wij deze plaatsen.

Functionele cookies

Onze website en de Schadeformulier app plaatsen sessiecookies. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de programmeertaal waarmee onze website/app is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen vooral voor een makkelijk en ongestoord gebruik van de website en de Schadeformulier app. De sessiecookies worden automatisch van uw apparaat verwijderd als u de browser sluit. Als de website of de Schadeformulier app functionaliteit bevat om in te loggen kan de website/app aan de hand van een (sessie)cookie detecteren of u ingelogd bent.

Analytics cookies: Google Analytics

Via onze website en de Schadeformulier app worden cookies geplaats van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website of de app gebruiken en daarvan rapportages te krijgen. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en daarbij Google verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-addressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

Vragen

Voor vragen over ons cookiebeleid of vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Zie bovenstaande contactgegevens.

Cookies wissen

Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van uw browser.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze cookieverklaring om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.